Wetality NO.04 – 30 ml

DKK 2.174,00

30 ml Spray

CBD 6000 mg

THC < 0,2 %